Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Je bent hier:

1. De taken van een advocaat

De taken van een advocaat zijn veelzijdig. Een advocaat adviseert, bemiddelt, onderhandelt, stelt contracten op en verdedigt, in alle onafhankelijkheid uw belangen, al dan niet in het kader van een procedure voor de rechtbank of administratieve overheid. Hij/zij is gebonden door het beroepsgeheim. M.a.w. uw advocaat is uw vertrouwenspersoon bij uitstek.

Een advocaat heeft de vijfjarige rechtenstudie met vrucht doorlopen, net als de beroepsopleidingscyclus, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies. Hij/zij loopt drie jaar stage bij een stagemeester om de knepen van het vak onder de knie te krijgen. Daarnaast is de advocaat verplicht jaarlijks een aantal studiedagen te volgen in het kader van de permanente vorming. Bovendien zijn advocaten geabonneerd op tal van tijdschriften en andere juridische werken om zijn/haar kennis van het recht en de evolutie ervan aan te scherpen.

U mag er dus van uit gaan dat uw advocaat u correct adviseert en dat hij/zij op de best mogelijke wijze vertegenwoordigt.

2. Vergoeding van een advocaat

Een advocaat betalen voor zijn of haar tussenkomst en prestaties is de normale gang van zaken, zoals elke ondernemer betaald moet worden voor zijn werkzaamheden. Toch bestaat er wettelijk de mogelijkheid om een beroep te doen op de kosteloze bijstand van een advocaat binnen het kader van eerste- en tweedelijnsbijstand.

Het ereloon kan volgens verschillende criteria worden berekend :

  • uurtarief : Het uurtarief wordt vermenigvuldigt met het aantal uur dat hij/zij aan de zaak heeft gewerkt. Het uurtarief kan veriëren naargelang de deskundigheid van de advocaat, het spoedeisende karakter, de aard van de zaak, de ervaring van de advocaat,....
  • waarde van de zaak : een bepaald percentage wordt afgesproken waarbij gradaties mogelijk zijn
  • volgens de geleverde prestaties : berekenig gebeurt volgens het geleverde werk, het resultaat, ....
  • vast bedrag : er wordt een totaalbedrag voor het ereloon overeengekomen
  • jaarcontract : deze manier van vergoeden gebeurt het vaakst door bedrijven die verschillende zaken aan eenzelfde advocaat toevertrouwen.

Een andere berekenigswijze kan ook, net als een combinatie van de bovenvermelde berekeningswijzen.

Het systeem van 'No cure, no pay', waarbij een advocaat niet vergoed wordt wanneer hij/zij de zaak verliest, is in België niet toegestaan. Dit principe druist in tegen de onafhankelijkheid van de advocaat vermits hij anders een persoonlijk (financieel) belang heeft bij de zaak.

3. Wat in geval van 'communicatiestoornissen' met uw advocaat

In het geval dat de zaken niet verlopen zoals u verwacht, is het van belang om uw advocaat hierover onmiddellijk aan te spreken. Veel van de betwistingen berusten op een misverstand en onduidelijke communicatie. Een goed gesprek kan voor beiden zeer verhelderend werken en bespaart u moeite en overbodige kosten.

Blijft het ongenoegen heersen ondanks een goed gesprek, dan kan u terecht bij de stafhouder. U dient hem/haar schriftelijk uw ongenoegen over te maken door hem/haar gedetailleerd weer te geven waarom u ontevreden bent over de prestaties en/of houding van uw advocaat. Voeg hierbij zoveel mogelijk bewijsstukken. De stafhouder neemt vervolgens contact op met uw advocaat teneinde zijn/haar standpunt te vernemen. De stafhouder zoekt dan naar een oplossing voor het probleem.