Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Je bent hier:

 

 

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. De oplossing van het conflict wordt in geval van bemiddeling niet opgelegd door een rechter of een andere derde beslisser. Kenmerkend voor bemiddeling is dat partijen zelf, bijgestaan door de (advocaat-)bemiddelaar, tot een oplossing komen.

De bemiddeling is vertrouwelijk. De (advocaat-)bemiddelaar is gebonden door een verplichting tot geheimhouding en ook de partijen zijn gehouden tot een geheimhoudingsplicht (artikel 1728 Gerechtelijk Wetboek).

Indien de bemiddeling wordt beëindigd zonder akkoord, dan kan deze beëindiging niet in het nadeel spelen van één van de partijen (artikel 1729 Gerechtelijk Wetboek).

De advocaat-bemiddelaar is onafhankelijk en neutraal. Hij/zij behartigt de belangen van al de partijen samen, dus niet van slechts één van hen. Hij/zij is, zoals men dat ook nog noemt, ‘meerzijdig partijdig’.

De bemiddelaar verschaft juridische informatie, geeft advies over de diverse mogelijkheden, biedt begeleiding aan bij de bemiddeling en giet het akkoord dat de partijen onderling bereikten in de juiste vorm, de zogenaamde ‘dading’ of ‘bemiddelingsakkoord’.

Niet iedere advocaat mag zich bemiddelaar noemen. De advocaat-bemiddelaar is een advocaat die hiervoor een specifieke opleiding heeft gevolgd en als bemiddelaar wordt erkend. Het spreekt voor zich dat hij/zij zich regelmatig dient bij te scholen.

Mr. Joris Lagrou, met kantoor te Diksmuide, is erkend als bemiddelaar in familie- en in handelszaken.