Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Je bent hier:

 

 

Elke advocaat kan in principe gelast worden met een gerechtelijk mandaat.

Dit is een specifieke opdracht die door een rechtbank wordt toevertrouwd aan de advocaat in kwestie. Meestal zal van de mandataris een bijzondere opleiding worden gevergd in de materie waarin hij wenst te worden aangesteld.

In familiezaken kan het gaan over een aanstelling als Bemiddelaar in Familiezaken, als Bewindvoerder over een persoon, en over de goederen van die persoon: deze Bewindvoerder wordt aangesteld door de Vrederechter van het kanton waar de te beschermen persoon zijn domicilie heeft.

Het kan eveneens een Curator zijn over een onbeheerde nalatenschap, die door de Rechtbank van eerste Aanleg wordt aangesteld.

In commerciële zaken kan het gaan over een curator over een failliet verklaard bedrijf of natuurlijk persoon, over een Bewindvoerder in een vennootschap in geval van onenigheid tussen de vennoten, over een aanstelling als mandataris in een WCO, als vereffenaar van vennootschappen…
Deze mandaten worden toevertrouwd door de Rechtbank van Koophandel.

Voor de meeste rechtbanken dient men zich ook kandidaat te stellen indien men wenst in aanmerking te komen voor een mandaat.
Zo stelt de arbeidsrechtbank eveneens de Schuldbemiddelaars aan uit een lijst van kandidaten van de Balie die zich daartoe hebben opgegeven.

De vergoedingen van deze mandaten wordt ofwel wettelijk bepaald, ofwel door de rechtbank begroot op verzoek van de aangestelde mandataris, volgens aanvaarde barema’s.