Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Je bent hier:

 

 

De wet op de jeugdbescherming regelt de procedure wanneer een minderjarige voor de jeugdrechter moet verschijnen omdat hij/zij een als misdrijf omschreven feit (kortweg MOF genoemd) pleegde of omdat hij/zij in een verontrustende opvoedingssituatie (kortweg VOS genoemd) verkeert.

De wet bepaalt een verplichte aanstelling van een advocaat voor die minderjarigen. Dat is ook zo bij gedwongen opname van geesteszieke minderjarigen. Zonder de aanwezigheid van de advocaat van de minderjarige kan de zaak niet worden behandeld. De achterliggende gedachte is dat een minderjarige, louter en alleen omwille van de jeugdige leeftijd, bijzonder kwetsbaar is.

Omdat er tegenwoordig consensus bestaat over het feit dat elke advocaat die minderjarigen wil bijstaan een grondige kennis moet hebben over de internationale verdragen, wetten en decreten betrekking hebbend op minderjarigen, hanteert de balie Veurne het principe dat enkel advocaten die beschikken over het Certificaat Bijzonder Opleiding Jeugdrecht, ook wel ‘Jeugdadvocaten’ genoemd, aangesteld worden om de belangen van de minderjarigen te verdedigen. Deze ‘Jeugdadvocaten’ hebben de theoretische en praktische bijzondere opleiding jeugdrecht gevolgd, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies in samenwerking met alle Vlaamse universiteiten.

Het doel van deze opleiding is om een grondige kennis van de wetten en decreten in verband met jeugdbescherming en jeugdhulpverlening, van de burgerrechtelijke aspecten van het ouderschap, van het verdrag inzake de rechten van het kind en van alle internationale verdragen en aanbevelingen die op jongeren betrekking hebben, bij te brengen aan de advocaat-deelnemer die voor minderjarigen wenst op te treden.

Uiteraard treden die ‘Jeugdadvocaten’ niet enkel op in hoger vermelde gevallen. Een minderjarige die meer wil te weten komen over zijn of haar rechten wanneer hij of zij te maken krijgt met bv. spanningen binnen het gezin of scheidende ouders, verwaarlozing van de kinderen, (sexuele) mishandeling, pesterijen, vandalisme, ….kan steeds kosteloos terecht bij een ‘Jeugdadvocaat’ om advies in te winnen en actie te ondernemen.