Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Je bent hier:

 

Het bestuur bestaat uit zes jonge(re) advocaten, waaronder de voorzitter, die in principe wordt verkozen voor een mandaat van twee jaar. De overige bestuursleden worden jaarlijks in juni verkozen uit alle tweede en derdejaars stagiairs en alle tableau-advocaten met een maximum anciënniteit van 10 jaar. Het mandaat is hernieuwbaar.

Tot het takenpakket van het bestuur behoort :

  • de professionele bekwaamheid te bevorderen door het organiseren van vormingen
  • de jonge advocaten bij te staan en te begeleiden
  • rondleidingen geven in de rechtbank en informatie te verschaffen aan scholieren
  • zich inzetten tot het behouden en /of verbeteren van de goede contacten tussen de onderscheiden balies.
  • het organiseren van ontspannende activiteiten
  • het organiseren van de jaarlijkse daguitstap, ofwel ‘baliereis’ genoemd.
  • het organiseren van de tweejaarlijkse plechtige openingsconferentie op de tweede vrijdag van september

Deze taken beogen allen het stimuleren van de confraterniteit tussen de advocaten, wat in wezen het voornaamste doel is van de conferentie.

Voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 is het bestuur als volgt samengesteld :

Voorzitter : Mr. Kristl Vanhollebeke
Penningmeester : Mr. Charlotte Lermyte
Secretaris : Mr. Matthias Crombez
Vertegenwoordiger van de stagiairs : Mr. Jonas Bel
Leden : Mr. Linneke Vandewiele, Mr. Stefanie Allaert en Mr. Brecht Gekiere