Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Je bent hier:

 

De Raad van de Orde bestaat voor elke Balie afzonderlijk.

Het aantal leden van de Raad wordt bepaald door het aantal advocaten dat ingeschreven is op het tableau van de Orde van Advocaten van de Balie. Wat Veurne betreft zijn er acht leden. Deze leden worden jaarlijks verkozen door alle advocaten van de Balie, hun mandaat loopt in principe voor één jaar.

De taak van de Raad van de Orde kan het best vergeleken worden met het dagelijks bestuur van een vennootschap.

De Raad staat in de eerste plaats de Stafhouder bij in diens talrijke opdrachten, maakt het tableau op van de ingeschreven Advocaten van de Balie en de lijst van de Stagiairs.

Zeer algemeen gezien wordt de taak omschreven als die van waakhond over de eer van de Orde van Advocaten en over de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen.

Daartoe kan de Raad onder meer een eigen Reglement opstellen dat bindend is voor de leden van de Balie.

De Raad van de Orde kan onder meer gevat worden om zich uit te spreken over een voorlopige (tucht)maatregel die door de Stafhouder werd opgelegd aan een lid van de Balie.

De Raad stelt de verschillende Commissies samen die zich bezig houden met onder meer de praktische organisatie van de Balie. De afgevaardigden van deze Commissies zetelen veelal eveneens in dezelfde Commissies op het niveau van de Orde van Vlaamse Balies.

In de schoot van de Raad wordt een Penningmeester en een Secretaris aangeduid.

De Raad zorgt eveneens voor de samenstelling van de Taxatie-en arbitragecommissies die zetelen als adviserend of als beslissend orgaan bij betwisting nopens een ereloonstaat van een advocaat. Meer lezen.

De Raad houdt tevens een wakend oog op de Permanente Vorming van elke advocaat.

Een en ander moet een behoorlijke beroepsuitoefening waarborgen.

De Raad van de Orde is voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 als volgt samengesteld :
-Mr. Dirk Waeyaert : stafhouder
-Mr. Johan Decadt : pro-stafhouder
-Mr. Ives Feys : penningmeester
-Mr. Christel Desmyter : secretaris
-Mr. Alain Coulier
-Mr. Severine Falepin
-Mr. Ruth Vermeersch
-Mr. Konstantinos Anessiadis
-Mr. Els Leenknecht