Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Je bent hier:

 

Volgens het standaardwerk van Mr. Jo Stevens De Advocatuur – regels & deontologie neemt de stafhouder de leiding van de orde op zich en vertegenwoordigt hij zijn Orde op externe vergaderingen en bij alle officiële plechtigheden.

Volgens het reglement van de Balie Veurne vertegenwoordigt de stafhouder de Balie en bekleedt hij de eerste rang onder haar leden. Toch blijft een stafhouder gewoon een advocaat in functie.

De stafhouder wordt jaarlijks verkozen door alle advocaten van de Balie. Elke kandidaat stafhouder moet minstens tien jaar balie-ervaring hebben en twee jaar in de Raad van Orde gezeteld hebben.

De stafhouder heeft verschillende taken:
Hij geeft advies over alle wijzigingen in de lokale rechterlijke organisatie en kandidaten bij benoemingen.
De stafhouder is de aangewezen bemiddelaar tussen advocaten onderling bij conflicten.
Hij waakt over de principes van waardigheid, kiesheid en vertrouwelijkheid en past de deontologische regels toe. De stafhouder ontvangt en onderzoekt schriftelijke en gemotiveerde klachten die tegen advocaten van zijn balie worden ingediend. Hij kan van elke advocaat uitleg vragen, mondeling of schriftelijk.
In ernstige gevallen kan de stafhouder een tuchtonderzoek instellen.
Hij geeft raad en informeert de advocaten van zijn Balie over alle belangrijke wijzigingen in de beroepsuitoefening.

De stafhouder woont vergaderingen bij waarop alle stafhouders bij de Orde van Vlaamse Balies zijn uitgenodigd. De stafhouder roept maandelijks de Raad van de Orde bijeen in vergadering en jaarlijks de Algemene vergadering van alle advocaten van zijn balie.

De stafhouder balie Veurne tijdens het gerechtelijk jaar 2017-18 is mr. Dirk Waeyaert uit Veurne.