Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Je bent hier:

Stage

Om het beroep van advocaat uit te oefenen dien je aan 3 voorwaarden te voldoen:

  1. Het diploma van master in de rechten behalen;
  2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie;
  3. De wettelijk voorgeschreven eed afleggen voor het Hof van Beroep.

Elke beginnende advocaat start zijn carriere met een 3-jaar durende stage bij een stagemeester.

Reeds tijdens deze stage kan de stagiair zelfstandig dossiers behartigen en is hij/zij verplicht een aantal dossiers te behandelen in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo). Het is de bedoeling dat de stagiair gedurende zijn/haar stage een volledig beeld krijgt van de rechtspraktijk en dit onder begeleiding en met bijstand van zijn/haar stagemeester.

Tijdens zijn/haar stage dient de stagiair de beroepsopleiding te volgen en het bekwaamheidattest (B.U.B.A. of bekwaamheidsattest tot uitoefenen van het beroep van advocaat) te behalen.

De stagecommissie

De stagecommissie is samengesteld uit:
1. De voorzitter, aangeduid door de Raad van de Orde;
2. Een lid, aangewezen door het Bureau voor Juridische Bijstand;
3. Een lid, aangewezen door de stagiairs;

De Commissie heeft onder meer als taak:
• Advies verlenen over de stageovereenkomst tussen de stagemeester en de stagiair;
• Advies verlenen over het verzoek tot schorsing of onderbreking van de stage of de verlenging daarvan door de stagiair;
• Advies verlenen over de opname van de stagiair op het Tableau van de Orde;
• Opvolgen van de overgang naar een andere stagemeester;
• Toezicht op de naleving van de verplichtingen van de stagiair en de stagemeester;
• Advies aan de stafhouder en de Raad van de Orde in verband met elk probleem met betrekking tot de stage;

De Voorzitter van de Stagecommissie is Mr. Konstantinos Anessiadis, met kantoor te Koksijde.