Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Je bent hier:

Historiek

test

De balie van Veurne werd opgericht op 14 november 1968. Dit was na de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek en meer bepaald van het artikel 430 en volgende. Jonkheer Albert de Spot werd verkozen tot eerste stafhouder.

De eerste Raad van de Orde bestond verder uit 4 leden: Karel Versteele, Maurice Debra, Joris Vande Casteele (secretaris) en Willy Vanhuyse. Bij het overlijden van Albert de Spot (29/11/68) volgde Karel Versteele hem op als stafhouder. De derde stafhouder, Maurice Debra trad aan op 31/8/69 bij het overlijden van Karel Versteele. Op minder dan een voljaar had de balie van Veurne al drie stafhouders gekend. Sinds de start zijn er reeds 20 verschillende stafhouders verkozen in Veurne (lijst oud-stafhouders). Doorgaans voor een periode van twee opeenvolgende jaren. Enkele advocaten namen twee termijnen van 2 jaar voor hun rekening.

Op 15 november 2013 vierde de balie haar 45 jarig bestaan met een academische zitting en voorstelling van een boek met de balie-geschiedenis. Stafhouders de Spot (met pijp) en Versteele (met sigaret) sieren de hardcover, dit naar een originele schetstekening van Maurice Debra. Het boek werd geschreven door confrater Johan Decadt. Illustraties en foto’s op deze pagina’s komen uit dit boek en zijn auteursrechtelijk beschermd. De inhoudstafel kunt u hier raadplegen.

Reeds vanaf de 11e eeuw werd in Veurne recht gesproken. Tot op vandaag is dit nog steeds het geval (zie 1000 jaar recht spreken in Veurne). 

In de Napoleontische tijdop 18 maart 1800 (27 ventôse jaar VIII), werd de Rechtbank van Eerste Aanleg opgericht te Veurne. Vanaf die periode zijn er advocaten, van het moderne type, werkzaam in Veurne. In 1804 erkende Napoleon het beroep van advocaat en in 1810 gaf hij de toelating aan advocaten om zich te organiseren in een Balie. De voorwaarde was wel dat er minstens 20 advocaten beroepsactief moesten zijn in het gerechtelijk arrondissement. En daarop moest men in Veurne (heel) lang wachten. Lees de aanhef van het Keizerlijk Decreet van 14.12.1810.
 


Bij het begin van de 20e eeuw, voor de Eerste Wereldoorlog, waren er een 10-tal    advocaten in Veurne en omgeving gevestigd. Hiervan bestaat een groepsfoto, genomen in de periode 1908-1911 in de oude Gerechtszaal van het Landhuis.
4e van rechts op de foto is Daniel de Haene, toenmalig burgemeester van Veurne naar wie een straat is vernoemd in het centrum, in het verlengde van de Peter Benoitlaan.
Zittend vooraan: Emile Ghewy, toen meer dan 80 jaar oud, hij overleed in 1911.
Uiterst links Jean-François Maes, volksvertegenwoordiger en burgemeester van Houthulst, arrondissementcommissaris Veurne-Diksmuide (1924-40).

 


In juni 1982 werd het oude gerechtsgebouw op de Grote Markt te Veurne verlaten en verhuisden magistraten, griffiepersoneel, parket en advocaten naar een nieuw Gerechtsgebouw aan de Peter Benoitlaan 2.

Bij die gelegenheid namen de toen aan de Veurnse balie gevestigde advocaten een groepsfoto als souvenir. Met 28 staan ze op de foto, vijf konden er die dag niet bij zijn. (Klik hier voor alle namen van de advocaten op deze groepsfoto van 24 juni 1982).

 

 

Vanaf de jaren 1990 tot heden groeit de balie van Veurne gestaag in aantal leden. Meer en meer jonge advocaten en in het bijzonder vrouwelijke jonge advocaten maken hun intrede. Enkelen voor korte tijd, anderen op meer permanente wijze. Verschillende advocaten groeperen zich in associaties of andere samenwerkingsverbanden, onder meer in Veurne, Diksmuide, Nieuwpoort en Kortemark. Advocaten met een solopraktijk blijven verder actief zoals dit voorheen altijd geweest is. De werking van de conferentie van de Jonge Balie groeit en bloeit, met de traditionele jaarlijkse baliereis, een tweejaarlijkse plechtige openingsconferentie (in de onpare jaren) en veel georganiseerde studie-avonden en ontspanningsactiviteiten. De balie van Veurne telt actueel 71 advocaten met hoofdkantoor en 12 advocaten met een tweede kantoor gevestigd binnen de afdeling Veurne van het gerechtelijk arrondissement W-VL.